u-zlateho-kohouta-1-2017-skupinova-vystava-leden

5.1.2017 – Galerie u Zlatého kohouta – skupinové výstava – leden 2017

Vernisáž 5.1.2017 - Galerie U Zlatého Kohouta, Praha 1 - Staré Město - skupinová výstava - leden 2017

u-zlateho-kohouta-1-2017-skupinova-vystava-leden

Publikováno v Výstavy.